Historie Gymnázia Na Pražačce
pruh

Prof. Kádnerová

Rubriku „Vzpomínky absolventů“ jsem založil v lednu 2023 na základě žádosti studentů třídy 3.C z počátku 70. let, kteří mě poslali následující text. Bohužel nejsou všechny vzpomínky na studentská léta radostné. Myslím si, že bychom na tyto smutné skutečnosti neměli zapomínat

Miloš Macek.

Několik bývalých studentů se u příležitosti 50ti letého výročí ukončení studia na SVVŠ Na Pražačce rozhodlo uveřejnit smutnou historii své třídní profesorky Heleny Kádnerové. V roce 1970, v době nástupu normalizace, se stala událost, která poznamenala studenty 3.C a jejich profesorku na celý život. Dva spolužáci svou třídní udali za její názory, nesouhlas s okupací Československa v roce 1968, nesouhlas s vývojem naší země pod vedením KSČ. Byla okamžitě propuštěna a hrozil jí soudní proces. Psychicky zhroucená, bez možnosti se hájit strávila dlouhý čas v psychiatrické léčebně. Po propuštění jí komunistický režim nedovolil vykonávat své povolání (nebyla politicky vhodná ani jako prodavačka v zelenině). Rehabilitována byla až po roce 1989. Oba udavači figurují v seznamech STB. Tento příběh určitě patří do kroniky školy, aby nebyly zapomenuty osudy lidí, kterým komunistický režim obrátil život na ruby. Jedna poznámka na konec. Vidět mladou, krásnou, chytrou ženu (nebylo jí ani 30 let), která se chvěje, není schopna ze sebe vypravit ani slovo, která má oči plné slz a výraz čirého zoufalství, mi zůstane v paměti navždy.

Tuto vzpomínku sepsali se souhlasem svých spolužáků na podzim roku 2022
MUDr. Věra Najmonová, MUDr. Josef Vondra.