Historie gymnázia Na Pražačce
pruh

Z historie školy v letech 1957 - 1971

Škola byla založena v roce 1957 jako 30. jedenáctiletá střední škola Praha 11 - Žižkov, Jeseniova ulice 2400, ve třech třídách s celkovým počtem 131 žáků. V nové budově byl zahájen školní rok až 14. září 1957 po konečných úpravách školy. Otevření školy bylo slavnostní, za účasti primátora hlavního města Prahy Adolfa Svobody a předsedy ONV Prahy 11 Jana Ondráčka. Prvním ředitelem školy byl Dr. Milomír Pacholík.

Škola byla ve školním roce 1959-1960 přemístěna do budovy bývalé 68. OSŠ na Pražačku 1700 se změnou názvu v souvislosti s prodloužením docházky na dvanáct let – dvanáctiletá střední škola. Typ všeobecně vzdělávací školy vznikl v roce 1961. Ředitelem zůstává Dr. Milomír Pacholík, zástupcem je Václav Sudek. Dne 17.2.1960 byl v Lucerně první maturitní ples. Ve školním roce 1959-1960 probíhaly první maturitní zkoušky. Od 1. září 1961 přešly na školu na Pražačku čtyři třídy žáků ze zrušené 31. JSŠ na Čapajevově náměstí.

Dr. Špétem byla založena školní knihovna, která měla v roce 1966 2500 svazků.

V roce 1960 byl na škole Armádním filmem pro ministerstvo školství několik týdnů natáčen instruktážní film „Branná cvičení na školách“.

V roce 1962 odešel do důchodu Dr. Pacholík a ředitelem byl ustanoven Jaroslav Koreš, zástupcem Vojtěch Košťál. Po řadě reorganizací se ustálil typ školy se dvěma směry: větví přírodovědnou s deskriptivní geometrií a větví humanitní s latinou. Žáci až do roku 1965 docházeli do závodů na vyučovací předmět „základy výroby“.

Škola spolupracovala s Výzkumným ústavem pedagogickým, mimo jiné ve školním roce 1965-1966 byl prováděn experiment s jednou volnou sobotou za 14 dní s variabilní 40-ti minutovou vyučovací hodinou. Zajímavé bylo i vyučování s tříhodinovou týdenní dobou tělesné výchovy.

Velká pozornost byla věnována sportovní činnosti, často ve spolupráci se sousedním hřištěm Stadiónu Žižkov, především v košíkové a stolním tenisu. Z bývalých žáků byli v reprezentaci ČSR:

Jiří Holeček, maturant 1961 – lední hokej , několikanásobný mistr světa a Evropy,

Milan Voračka, maturant 1961 – košíková,

Marta Čiháková, maturantka 1961 – umělecká gymnastika,

Vladimír Zrno, maturant 1963 – badmington, trojnásobný přeborník ČR v letech 1964-1966,

Hana Křížková, maturantka 1960 – vodní slalom, mistryně světa (debl kanoe s Jiřím Koudelou).

Na konci školních prázdnin byly povinná účast na chmelové brigádě s počtem 200 žáků v Nesuchyni (do roku 1962), Domoušicích a postupně v Solopyskách. Pro účastníky to byla vždy i příležitost pro spoustu zážitků. Přesto škola patřila výkonem mezi nejlepší.

Škola a zvláště učitelé tělesné výchovy věnovali velkou pozornost organizování lyžařských výchovně vzdělávacích zájezdů, které byly v té době povinné pro žáky 2. ročníků. Nejlepší podmínky jsme měli v Krkonoších, na Čapkově boudě, kde jsme byli 5 roků po sobě.

Od roku 1962 byla navázána spolupráce s Klement Gottwald Schule v Berlíně – Treptow. Uskutečnily se výměnné zájezdy učitelů i žáků. První zájezd byl 14-ti denní ve školním roce 1962-1963.

V roce 1968 byl vydán sborník a výroční zpráva a k desátému výročí založení školy se také uskutečnilo setkání bývalých učitelů a přátel školy.

Kolem roku 1968 probíhala rekonstrukce školy s mnoha problémy, vzpomínám třeba, jak sbíječky rušily hlukem vyučování i maturity. Také tato skutečnost ovlivnila události a vnímání atmosféry kolem „obrodného“ jara 1968, které jsme snad všichni přijímali s pozitivními nadějemi. Zmíním alespoň besedu s Emilem Zátopkem v nabité tělocvičně a účast delegace školy na Palachově pohřbu.

Rekonstrukce školy končila v září 1970. Dne 31. srpna 1970 byl odvolán ředitel Jaroslav Koreš a nastoupil nový ředitel Jiří Pokorný. V té době byl také odvolán dosavadní Závodní výbor ROH, kde byli vesměs nestraníci, a nahražen členy KSČ.

Mgr. Jiří Fuchs

učitel zeměpisu a tělesné výchovy

v letech 1957 - 1971

20.4.2015